http://www.pushka.eu
Pushka.eu - Online gun shop Pushka.eu - Online gun shop
http://www.pushka.eu Често задавани въпроси Контакти
Количка
 
Общи условия
 
 

С настоящите условия се уреждат всички взаимоотношения между www.pushka.eu и клиентите на е-магазина. За възникнали неуредени въпроси от Общите условия се прилага действащото законодателство на Република България.Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. "Ловна среща" ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

Защита на личните данни • "Ловна среща" ЕООД чрез своя онлайн магазин полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление зарегистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
• При спазване на действащото законодателство, клаузите на настоящите Общи условия и Политиката за Поверителност, "Ловна среща" ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, за които са предоставени - повече за можете да прочетете тук

IV. Разкриване на информацията 
• “ "Ловна среща" ЕООД чрез www.sportdepot.bg” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
• "Ловна среща" ЕООД чрез своя онлайн магазин е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
V. Отговорност 
• "Ловна среща" ЕООД чрез своя онлайн магазин не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които "Ловна среща" ЕООД чрез своя онлайн магазин не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на "Ловна среща" ЕООД чрез своя онлайн магазин.
VI. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на "Ловна среща" ЕООД съобразно българското законодателство.
VII. Гаранционни условия:
1. Фирма "Ловна среща" ЕООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта.
Поръчка
При направена поръчка в онлайн-магазина, представител на Pushka.eu се свързва с клиента на посочения телефон или в краен случай е-мейл за потвърждаване на поръчката и срока на доставката. При потвърждение от страна на клиента поръчката се счита за приета.
Подаването на точна и актуална информация е гаранция за безпроблемното осъществяване на поръчката. Посочването на непълни или неверни данни прави поръчките невалидни.
Доставка - повече за доставката можете да прочетете тук


Цена и плащане
• Възможни са разлики в цените на някои артикули, предлагани в сайта и в ловно-рибарски магазин Карото, които се дължат на локални активности и намаления.
• "Ловна среща" ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазина, както и промяна в дизайна на продуктите.
• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. "Ловна среща" ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.
• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.
- повече за цените и начините на плащане можете да прочетете тук

Гаранция
Pushka.eu гарантира на своите клиенти за качеството на стоките към момента на тяхното изпращане. Проверката на доставката трябва да бъде извършена пред очите на куриера в момента на получаването. При установено несъответствие с поръчката или повреда на същата, клиентът има право да откаже пратката.
Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в описанието на стоката или с неподходящи консумативи.
 

Права и задължения на pushka.eu
- задължава се да изпрати поръчаната стока в договорения срок;
- не носи отговорност за невярности в посочената от производителя информация за стоката;
- има право да не изпълни поръчка при посочени неверни лични данни от страна на клиента;
- при забавяне или неизпълнение на поръчката поради обстоятелства, независещи от нас, Pushka.eu не носи отговорност;
- при забавяне от наша страна, можете да разчитате на компенсация.
 
Права и задължения на клиента
- задължава се да посочи валидни телефон и адрес за доставка;
- задължава се да заплати цената на поръчаните стоки и доставка;
- има право да получи поръчаните стоки;
- има право да поиска връщането на стоката в следните случаи:
1.при несъответствие с поръчаната стока
2. при констатирани липси
3. при констатирани видими дефекти или нарушена цялост на опаковката поради неправилно транспортиране
4. при несъответствие с поръчания размер
5. при несъответствие с договорената цена
6. при неспазен срок на доставката
7. В сроковете, посочени от законодателя.
Клиентът трябва да провери пратката пред очите на куриера и при установяване на някой от горепосочените случаи, има право да поиска връщане на доставката. Клиентът не трябва да подписва придружаващите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да ни уведоми. Съответно при установен увреден продукт се прави протокол за рекламация на място с куриера. "Ловна среща" ЕООД не носи отоворност за продукти, чиято нарушена цялост е установена след като куриерът си е тръгнал.

Връщането на стоката е възможно само, ако е запазена опаковката на стоката и стоката е във вида, в който е получена, т.е. не е увредена или видимо употребявана.
 
При предявяване на рекламация в рамките на гаранционния срок и стоката е с непроменен външен вид и запазена опаковка:
1. При фабрични дефекти - безплатно извършване на ремонт, като ние поемаме транспортните разходи и в двете посоки. Съгласно Чл.113 (1) от Закона за защита на потребителите, ремонтът на стоката трябва да се извърши за не повече от един месец, считано от предявяване на рекламацията от страна на клиента.
Според чл. 114 от същия закон: „(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.”
1. Според Закона за защита на потребителите клиентът има право да се откаже от поръчаната стока в рамките на четиринадесет дни от деня на потвърждението на поръчката. Клиентът е задължен да съхранява стоката във вида, в който я е получил (чл. 55 от Закона за защита на потребителите). Продуктите се връщат до магазинът ни в град Ямбол, ул. "Търговска" 130 със задължителна опция "Преглед", като транспортните разходи за куриера са за сметка на клиента. В пакетът с продукта се поставя и банковата сметка, по която клиентът желае да му бъде преведена сумата. Според същия закон Ловна среща ЕООД ще възстанови в пълен размер заплатените суми за върнатите продукти по банков път не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от направената поръчка (обикновено сумите се изпращат в същия ден, в който сме получили върнатия продукт).
2. Заменяне на стоката с нова, ние поемаме транспортните разходи и в двете посоки, ако стоката е в гаранция и е върната във вида, в който е била изпратена. Тази опция е валидна, ако точка 1 не може да бъде изпълнена в едномесечния срок;
3. Възстановяване на заплатената сума. Тази опция е валидна, ако не можем да ви предоставим нов продукт или да отремонтираме стария.;
3. Отбив от цената по договаряне според индивидуалния случай;
 
Клиентът се задължава да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за пазаруване в магазин Pushka.eu.
 
  НОВИ ПРОДУКТИ  ::   Как да поръчам  ::   Как да платя  ::   ВЪПРОСИ  ::   Общи условия  ::   Линкове  ::   Карта на сайта
Copyright © 2007-2024 ПУШКА.EU, Всички права запазени